top of page

הקו החם של איל״ן


 

הקו החם פועל כעת בשבת ובימות השבוע בשעות 20:00-08:00

 1-800-50-50-55

 

בימים של מצב מלחמה, הלב והראש נמצאים בעיקר בביטחון האישי ובביטחון הקרובים לנו ולכלל עם ישראל וכוחות-הביטחון שבחזית, ולצידם דאגות רבות ממה שעתיד לקרות, מהמאמצים שמצריכה הערכות לשגרה בצל מלחמה, הסתגלות להנחיות המשתנות ולהתאמות ייחודיות עבור אנשים עם מוגבלות פיזית.

מיום שבת ה-7 באוקטובר אנו מפעילים עבורכם, אנשים עם מוגבלות ובני-משפחה את 'צבע ירוק – הקו החם המציע מענה אנושי של עובדי השירותים הסוציאליים של העמותה. צעירים ובוגרים עם מוגבלות פיזית ובני-משפחה, יכולים להתקשר להתייעץ בנושאי זכויות, ולקבל מידע, תמיכה נפשית וסיוע באיתור פתרונות דיור וציוד רפואי.

אנו אשר מעניקים מענה אנושי מיידי ובמידת הצורך, באם נדרש סיוע נוסף, מלווים ומפנים לגורמים רלוונטיים להמשך טיפול.


bottom of page